FotOgrafijos šeimos albumui

Akimirkos visam gyvenimui! Jų nepakartosite, jei tik praleisite. Jos byra iš atminties kaip jūros smėlis tarp pirštų...
Štai kodėl Šeimos albumas vertas tūkstančio geriausių fotografijų!

2010 m. birželio 29 d., antradienis

PavakaRio nuotaika


Akimirka saulei ritantis už stogo - tikra pavakario nuotaikėlė ir šypsenėlė! Argi galima dar ką nors čia pridurti? Tik šypsotis drauge!

2010 m. birželio 22 d., antradienis

SteBuklas tęsiasi...

Be mielų žodžių iš širdies, dar turiu padėkoti Modeliukui, kuris taip vyriškai kantriai reaguoja į fotoobjektyvą!

2010 m. birželio 16 d., trečiadienis

13 stebukLo dienų
Nėra širdy tokios kertelės, kurioj nebūtum TU - mažas meilės krislelis ir didelė dovana. Sušildyti, myluoti, prisiglausti, išgirsti skardų "aaa..." Paglostyti kumštuką, sutikti žvilgsnį, dovanoti bučinį. Iš širdies į širdį - dar mažytę, spurdančią ir gerą. Danguj užsidegė žvaigždelė, ji švies ryškiau, dienų skaičiuosim vis daugiau ir meile girdysim... turbūt be saiko...